Vi arbeider med opparbeidelse av nye nettsider og beklager at den ennå ikke er ferdig!

Velkommen til Nekon AS

Som distributør markedsfører Nekon A/S sine produkter gjennom forhandlere. Vi har forhandlere fra syd til nord i Norge. Disse har gode produkt kunnskaper og vil bistå med informasjon ut over hva man finner på våre nettsider. Våre produkter er utviklet for det profesjonelle markedet men har i de senere år også blitt populære i lystbåt markedet. Alle som ønsker informasjon ut over hva man finner på våre nettsider kan kontakte våre forhandlere eller Nekon A/S direkte.