2884 AquaLink View PLB.

PLB-350C Personlig Nødpeilesender med innebygget GPS og visuelt testsystem.

PLB-350C AquaLink View Persnlig Nødpeilesender. (406 MHz.)

Den personlige nødpeilesenderen (PLB) har integrert GPS og sender ved aktivering ut din personlige ID kode som vil fortelle redningsentralen hvem du er og hvor du er. Den integrerte GPS mottakeren vil bestemme din posisjon innenfor 100 meter. Denne posisjonen vil bli sent sammen med nødsignalet via et kraftig 406 MHz signal. Den sender også ut et peilesignal på 121,5 MHz som rednings mannskapene benytter når de søker etter personen i nød. Videre har nødpeilesenderen et kraftig blinkende LED lys som Rednings mannskapene kan benytte i siste fase av søket. Nødpeilesenderen flyter.

AquaLink View har også et digitalt display som ved aktivering av PLB senderen viser en strøm av viktig informasjon inklusive:


Bekreftelse på at utstyret fungerer.
Dine nøyaktige GPS koordinater.
Resterende batteri spenning.
Viser til enhver tid utstyrets status både i test og i aktivert posisjon.