2842 GLOBAL Fix Pro EPIRB

RLB-37 Cat I Nødpeilesender med innebygd GPS.

RLB-37 Cat 1 Nødpeilesender. (GlobalFix Pro 406)

Nødpeilesender løses automatisk ut på 2 - 4 meter vanndybde og flyter til overflaten. Sending av nødsignaler til satellitt starter automatisk når den kommer til overflaten. Den kan også startes manuelt.

RLB-37 Cat 1 Nødpeilesender. (GlobalFix Pro 406)

Nødpeilesenderen har innebygd GPS som forteller redningstjenesten hvor du er og hvem du er. Når nødpeilesenderen blir aktivert vil den automatisk få sin posisjon fra satellittene og sende nødsignal og posisjon til via satellitt til redningsentralen. 


Den lokale redningstjenesten vil starte leteaksjonen som vil bli enklere ved at de kontinuerlig mottar oppdatert posisjon, peilesignal på 121,5 MHz og når de nærmer seg posisjonen hvor nødpeilesenderen er også se det kraftige LED blinket som kommer fra nødpeilesenderen.