2874 Sattelitte3 Nødpeilesender.

RLB-38 Cat I Automatisk Nødpeilesender.

RLB-38 Cat 1 Nødpeilesender. (Satelitte3 406)

Nødpeilesender løses automatisk ut på 2 - 4 meter vanndybde og flyter til overflaten. Sending av nødsignaler til satellitt starter automatisk når den kommer til overflaten. Den kan også startes manuelt.


Den kan koples til din GPS på farøyet. Den har også et kraftig blinkende LED lys som gjør det enklere å lokalisere senderen.

RLB-38 Cat 1 Nødpeilesender. (Satelitte3 406)

Nødpeilesender løses automatisk ut på 2 - 4 meter vanndybde og flyter til overflaten. Sending av nødsignaler til satellitt starter automatisk når den kommer til overflaten. Den kan også startes manuelt.


I en nød situasjon vil ditt digitale kodede nødsignal sendes via en kraftig 6W , 406 MHz signal til satellitt. Et integrert 121,5 MHz peilesignal vil lede den lokale redningstjenesten til området. Et kraftig blinkende LED lys vil hjelpe redningsmannskapene å finne senderen.


Den kan oppgraderes til GPS posisjonering ved anskaffelse av en GPS interface kabel (kjøpes separat). Denne kobles til din om bord GPS mottaker. Denne vil holde din nødpeilesender kontinuerlig oppdatert med fartøyets posisjon.