2844 Global Fix Pro EPIRB

RLB-37 Cat II Manuell Nødpeilesender med innebygd GPS.

RLB-37 Cat II Manuell Nødpeilesender.

Nødpeilesender må løses ut manuelt eller kastes i vannet. Sending av nødsignaler til satellitt starter automatisk når den kommer i vann eller når startbryteren aktiveres.

RLB-37 Cat II Manuell Nødpeilesender.

Nødpeilesenderen har innebygd GPS som forteller redningstjenesten hvor du er og hvem du er. Når nødpeilesenderen blir aktivert vil den automatisk få sin posisjon fra satellittene og sende nødsignal og posisjon til via satellitt til redningsentralen. Den lokale redningstjenesten vil starte leteaksjonen som vil bli enklere ved at de kontinuerlig mottar oppdatert posisjon, peilesignal på 121,5 MHz og når de nærmer seg posisjonen hvor nødpeilesenderen er også se det kraftige LED blinket som kommer fra nødpeilesenderen.