2846 Global Fix iPro EPIRB.

RLB-36 Cat I Automatisk Nødpeilesender med innebygd GPS og visuelt testsystem.

RLB-36 Cat 1 Nødpeilesender. (GlobalFix iPro 406)

Nødpeilesender løses automatisk ut på 2 - 4 meter vanndybde og flyter til overflaten. Sending av nødsignaler til satellitt starter automatisk når den kommer til overflaten. Den kan også startes manuelt.


GlobalFix iPro har et digitalt display som gjør det mulig a å lese alle nødpeilesenderens operasjonelle aktiviteter. Skjermen viser GPS LAT/LON, betjenings instruksjoner, bruker tips, sendte signaler og batteri spenning.

RLB-36 Cat 1 Nødpeilesender. (GlobalFix iPro 406)

Nødpeilesenderen har innebygd GPS (dobbel GPS teknologi) som gir mulighet for tilkopling til fartøyets GPS samtidig som den har sin interne GPS. Dette betyr at posisjonen av utstyret til enhver tid er lagret i utstyret og at din posisjon blir sent sammen med første nødsignal når utstyret blir aktivert. 


Redning sentralen mottar straks din posisjon som forteller redningstjenesten hvor du er og hvem du er. Deretter overtar den interne GPS enheten når den etter å ha blitt aktivert samler posisjons informasjon fra satellittene og deretter fortsetter å sende nødsignal og posisjon til via satellitt til redning sentralen. Den lokale redningstjenesten vil starte leteaksjonen som vil bli enklere ved at de kontinuerlig mottar oppdatert posisjon, peilesignal på 121,5 MHz og når de nærmer seg posisjonen hvor nødpeilesenderen er også se det kraftige LED blinket som kommer fra nødpeilesenderen.