2875 Sattelitte3 Nødpeilesender.

RLB-38 Cat II Manuell Nødpeilesender.

RLB-38 Cat II Manuell Nødpeilesender. (Satelitte3 406)

Nødpeilesender må løses ut manuelt eller kastes i vannet. Sending av nødsignaler til satellitt starter automatisk når den kommer i vann eller når startbryteren aktiveres.

RLB-38 Cat II Manuell Nødpeilesender. (Satelitte3 406)

I en nød situasjon vil ditt digitale kodede nødsignal sendes via en kraftig 6W , 406 MHz signal til satellitt. Et integrert 121,5 MHz peilesignal vil lede den lokale redningstjenesten til området. Et kraftig blinkende LED lys vil hjelpe redningsmannskapene å finne senderen.


Den kan oppgraderes til GPS posisjonering ved anskaffelse av en GPS interface kabel (kjøpes separat). Denne kobles til din om bord GPS mottaker. Denne vil holde din nødpeilesender kontinuerlig oppdatert med fartøyets posisjon.