W440 AIS SART sniffer.

W440 mottager for W420 MOB.

W440 AIS SART Sniffer.
W440 er en nyskapende enhet som oppfatter kodene (signalene) fra et AIS SART instrument inkludert W420 MOB, via NMEA setning sent av en om bord AIS mottager. Når AIS sniffer mottar informasjon fra AIS leter den etter ID kode fra AIS SART. Finner den en ID kode som er lik en av de lagrede (inntil 8 koder) lukkes et kontakt punkt.
Den er enkel å installere og perfekt for de som er alene om bord. Relé kontakten kan for eksempel stoppe motoren eller aktivere andre alarm signaler.