2880 ResQLink PLB.

PLB-375 Personlig Nødpeilesender med innebygd GPS og LED markerings lys.